Holdings RDT-DBI

Exclusieve toegang tot het holdings-universum met onze eigen discountstrategie

Fonds Objectief

Holdings RDT-DBI fonds streeft naar een zo hoog mogelijk rendement op lange termijn door middel van een actieve beheerstrategie. De aandelenblootstelling van het fonds varieert van 70 tot 100% van het totale nettovermogen, zonder beperkingen ten aanzien van sector, valuta of kapitalisatie. Het fonds heeft de mogelijkheid om afgeleide producten voor risico-indekking of rendementsverbetering.

De relatief lage liquiditeit van sommige holdings maakt het tot een langetermijnbelegging.

Daarom raden wij een beleggingsperiode van ten minste 3 jaar aan om het potentieel van Holdings Discount arbitrage ten volle te benutten.

Holdings RDT-DBI fonds bevindt zich in het middensegment van de risico-rendementsmatrix van Eurinvest Partners.

Risico-Indicator

De bovenstaande risico-/returnrating is gebaseerd op de volatiliteit op middellange termijn. In de toekomst kan de werkelijke volatiliteit van het Compartiment lager of hoger zijn, en kan zijn risico-/returnrating worden gewijzigd.

De rating weerspiegelt niet de mogelijke effecten van ongewone marktomstandigheden of grote onvoorspelbare gebeurtenissen, die de dagelijkse risico’s kunnen vergroten en andere risico’s kunnen veroorzaken, zoals:

 

  • Liquiditeitsrisico: Bepaalde effecten zouden moeilijk verkocht kunnen worden op een gewenst tijdstip en tegen een gewenste prijs.
  • Operationeel risico: In elke markt, maar vooral in opkomende markten, zou het fonds een deel van of al zijn geld kunnen verliezen door een probleem bij de bewaring van activa of door fraude, corruptie, politieke acties of andere onverwachte gebeurtenissen.
  • Tegenpartijrisico: Het Compartiment kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet, niet bereid of in staat wordt om zijn verplichtingen jegens het Compartiment na te komen.
  • Concentratierisico: In de mate dat het Compartiment zwaar belegt in een bedrijf, sector of land dat zwaar getroffen wordt door een ongunstige gebeurtenis, zou zijn waarde kunnen dalen.
  • Beheerrisico: Portefeuillebeheerstechnieken die goed hebben gewerkt in normale marktomstandigheden kunnen inefficiënt of nadelig blijken in ongewone omstandigheden.
  • Fiscaal risico: de bestendigheid van het RDT-DBI regime is niet gegarandeerd en kan een risico vormen in geval van een verandering in het regerings- en fiscaal beleid.
  • Inflatierisico: kan zich voordoen als gevolg van de kenmerken van sommige doelmarkten.

Kenmerken Types Deelbewijzen

Share classes features