Holdings Certificate

Een zuivere holdingsportefeuille om te profiteren van langetermijntrends

Fonds Objectief

Holdings Certificaat streeft naar een zo hoog mogelijk rendement over een beleggingshorizon op lange termijn door middel van een actieve beheerstrategie. De onderliggende index is voortdurend volledig belegd in aandelen, zonder beperkingen ten aanzien van sector, valuta of kapitalisatie.

Door de relatief lage liquiditeit van sommige holdings is het een langetermijnbelegging.

Daarom raden wij een beleggingsperiode van ten minste 3 jaar aan om het potentieel van Holdings Discount arbitrage ten volle te benutten
Het Holdings-certificaat bevindt zich in het hoge segment van de risico-rendementsmatrix van Eurinvest Partners.

Risico Indicator

Hierna volgen bepaalde risico’s met betrekking tot de Certificaten, maar het is niet de bedoeling een volledige of complete beschrijving van die risico’s te geven. De belegger dient deze risico’s te lezen in samenhang met de afdelingen risicofactoren van het Basisprospectus.

Kredietrisico: Door het product te verwerven, neemt de belegger een kredietrisico op de emittent en zijn garant, d.w.z. het risico van verlies als gevolg van wanbetaling door de Emittent of de Garant wanneer de Emittent of de Garant zijn verplichtingen niet nakomt.

Specifieke risico’s met betrekking tot de Certificaten: Een belegging in een Effect houdt aanzienlijke risico’s in. Deze risico’s omvatten, onder andere, de mogelijkheid dat:

 

  • De betrokken Onderliggende waarde onderhevig kan zijn aan aanzienlijke prijsschommelingen als gevolg van de intrinsieke samenstelling van de Onderliggende waarde zelf;
  • De uiteindelijk verschuldigde rentevoet lager kan zijn (maar evengoed hoger kan zijn) dan de rentevoet die verschuldigd is op een traditioneel schuldinstrument dat op dezelfde datum door de Emittent wordt uitgegeven;
  • De houder van een Certificaat kan zijn belegging in een dergelijk Effect geheel of gedeeltelijk verliezen, en indien de nominale waarde verloren gaat, is het mogelijk dat er geen rente meer verschuldigd is op het Certificaat;
  • De risico’s van het beleggen in een Certificaat omvatten niet alleen risico’s die verband houden met de onderliggende waarde waarop de Effecten zijn geïndexeerd, maar ook risico’s die specifiek zijn voor het Effect zelf;
  • Een aan meerdere onderliggende waarden gekoppeld effect (dat geïndexeerd is aan meer dan één soort onderliggende waarde, of aan de hand van formules die de risico’s verbonden aan meer dan één soort activa omvatten) kan hogere risiconiveaus inhouden dan effecten die slechts aan één onderliggende waarde gekoppeld zijn of die slechts aan één soort activa geïndexeerd zijn;
  • Het is voor beleggers wellicht niet mogelijk om hun blootstelling aan deze verschillende risico’s met betrekking tot de Certificaten af te dekken
  • Een belangrijke marktverstoring kan leiden tot de verdwijning van de Onderliggende waarde(n) waarop de Certificaten geïndexeerd zijn.

Kenmerken

Types Deelbewijzen