Discretionair vermogensbeheer

Eurinvest Partners biedt op maat gemaakt en flexibel discretionair beheer voor particuliere en institutionele klanten

Op maat gemaakte beleggingsoplossingen door toegewijde beheerders

Het discretionair vermogensbeheer van Eurinvest Partners zorgt ervoor dat uw portefeuille op een flexibele manier wordt samengesteld, beheerd en opgevolgd in overeenstemming met uw individuele wensen en behoeften.

Tijdens het volledige investeringsproces werkt u nauw samen met één van onze toegewijde en betrouwbare beheerders. Dit zorgt voor een volledige transparantie en een totale afstemming op uw belangen.

Om elk klantenprofiel te beoordelen, hebben we drie types van beleggingsmandaten gedefinieerd: Defensief, Flexibel en Groei, elk met zijn eigen specifieke risico-rendement kenmerken. Deze mandaten worden gebruikt als basis voor uw portefeuille op maat. Onze discretionaire diensten zijn beschikbaar voor cliënten met een minimum van € 1.000.000 aan belegbaar vermogen.

Het beheer van uw vermogen naar een hoger niveau

Un suivi permanent des marchés financiers

Volledige toegang tot onze unieke expertise

Profiteer van alle expertises van Eurinvest: Holdings, Aandelenselectie, Alternatief Beheer en Fondsen Open Architectuur.

Transparence des opérations

Best passende oplossing

Dankzij een gezamenlijk proces kunnen onze beheerders samen met u een portefeuille samenstellen die voldoet aan uw risico-rendementsmandaat volgens uw individuele wensen

Une gestion réactive

Kostenbeheersing

Onze beheervergoedingen zijn bijzonder competitief met een exclusieve toegang tot kostenefficiënte aandelenklassen van fondsen

Une approche d'Investissement flexible

Toegewijde discretionaire beheerders

Een directe relatie met uw betrouwbare en reactieve beheerder die enkel in uw belang handelt

Objectif de liquidité??

Duurzaam beleggen (ESG)

Integratie van de duurzame parameters van uw keuze

Une solution accessible

Alternatief Beheer

Profiteer van de mogelijkheden die inherent zijn aan afgeleide instrumenten om kansen te benutten

Stappenplan van het discretionair vermogensbeheer

  • Wij bepalen uw beleggingsprofiel in overeenstemming met de Europese financiële regelgeving op basis van uw financiële kennis, financiële behoeften, beleggingshorizon, risicobereidheid, prestatieverwachtingen, alsook persoonlijke beleggingsvoorkeuren (bv. op het vlak van duurzaamheid).
  • Op basis van uw beleggingsmandaat stelt uw beheerder een beleggingsportefeuille op maat samen: een mix van oplossingen van Eurinvest Partners en van fondsen van derden, afgestemd op uw behoeften en belangen.
  • Constante en nauwgezette opvolging van uw portefeuille met formele rapportering. Bovendien zijn onze experts te allen tijde beschikbaar om ideeën te bespreken, vragen te beantwoorden en toekomstige projecten te plannen.
  • Regelmatige herevaluatie van uw beleggingsprofiel in functie van uw evoluerende situatie die het beheer van uw activa aanzienlijk kan beïnvloeden.
Jean-Marc Michelet

Jean-Marc Michelet

Chief Executive Officer

Yves Colot

Yves Colot

Chief Financial Officer

Jean Ullens

Jean Ullens

Senior advisor

Onze vier mandaten bepalen een strategie die verschillende risico-rendementsprofiel, rekening houdend met hun specifieke beleggingsbeperkingen

De hieronder vermelde indicatieve rendementen, gebaseerd op onze modelportefeuilles, illustreren het verschil in beleggingsbenadering en doelstellingen.

Uw belangrijkste doelstelling is kapitaalbehoud
Uw portefeuille zal een niveau aan risicodragende activa bevatten dat niet meer dan 30% van uw portefeuille mag bedragen.
De beheerders kunnen gebruik maken van indekkingsinstrumenten om kapitaalverlies te voorkomen.
De optimale beleggingshorizon is drie tot vijf jaar.

Defensive Profile Asset Allocation

* Indicatieve activaspreiding op basis van onze modelportefeuilles om het verschil in beleggingsbenadering en -doelstellingen te illustreren

Uw doelstelling is om uw kapitaal te laten groeien waarbij u een vooraf bepaald risico accepteert.
Beheerders kunnen de blootstelling aan risicoactiva opvoeren tot maximaal 80% van uw portefeuille via een flexibele spreiding over meerdere activaklassen: aandelen, vastrentende waarden en liquiditeiten.
Zij kunnen ook gebruik maken van afgeleide instrumenten (opties, futures) om de portefeuille te beschermen.
De optimale beleggingshorizon is vijf tot zeven jaar.

Flexible Profile Asset Allocation

* Indicatieve activaspreiding op basis van onze modelportefeuilles om het verschil in beleggingsbenadering en -doelstellingen te illustreren

De doelstelling is een zo hoog mogelijk rendement te behalen.
De beheerders kunnen de blootstelling aan risicoactiva binnen uw portefeuille opvoeren tot 100%, met een minimum van 50%. Dit risicoprofiel kan leiden tot een aanzienlijk verlies van uw kapitaal tijdens een marktdaling. Om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen, kunnen de beheerders gebruik maken van afgeleide instrumenten om uw portefeuille tijdelijk in te dekken.
De optimale beleggingshorizon is zeven tot tien jaar.

Growth Profile Asset Allocation

* Indicatieve activaspreiding op basis van onze modelportefeuilles om het verschil in beleggingsbenadering en -doelstellingen te illustreren

Uw doelstelling is een rendement te behalen onder verschillende marktomstandigheden.
De beheerders kunnen de totale blootstelling aan risico-activa (de “delta”) van uw portefeuille opvoeren tot 150%, met een minimum van -50%. Dit type discretionair mandaat kan leiden tot een aanzienlijk verlies van uw kapitaal.
Het verschilt van het traditionele beleggen omdat het profiteert van de eindeloze mogelijkheden die inherent zijn aan afgeleide instrumenten en verschillende onderliggende waarden.
De optimale beleggingshorizon is zeven tot tien jaar.

Alternative Profile Asset Allocation

* Niet-exhaustieve lijst