Duurzaamheid

Bij Eurinvest Partners zijn wij, als onderneming en als lid van de financiële sector, ons bewust van de impact van onze activiteiten op de planeet. Het is onze plicht om de gevolgen van deze impact zoveel mogelijk te beperken. Daarom moet Eurinvest Partners in haar investeringsbeslissingen en in haar groeivisie op lange termijn rekening houden met milieu-, sociale en bestuur criteria (ESG).

Voor een integratie van ESG-criteria

 

Wij hebben de plicht om aan de behoeften en aspiraties van de huidige en toekomstige generaties tegemoet te komen door een beleggingsbeheerbeleid toe te passen dat rekening houdt met criteria inzake duurzaamheid, transparantie en kapitaalbehoud.

Daarom besteedt ons beleid inzake beleggingsbeheer bijzondere aandacht aan de impact van de beleggingen op de reële economie en de wereld, in overeenstemming met de reglementering van de SFDR (ESG).

Het is van toepassing op al onze diensten en op de financiële instrumenten die deel uitmaken van ons beleggingsuniversum.

Met beheersing van het duurzaamheidsrisico

Eurinvest Partners integreert duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeslissingen. Daarnaast besteden wij ook aandacht aan ESG-dimensies bij de selectie van externe beheerders.

Eurinvest Partners integreert ook de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties in haar beleggingsselectiecriteria. Deze zijn bedoeld om bedrijven aan te moedigen fundamentele verantwoordelijkheden in hun bedrijfsactiviteiten te integreren.

Naar verantwoorde financiering

Door ESG-criteria te integreren in onze activiteiten willen wij deelnemen aan de evolutie van onze samenlevingen en onze tegenhangers positief beïnvloeden, zodat ook zij duurzame beslissingen kunnen nemen en een impact hebben op de wereld van morgen:

  • Milieu: beperking van de opwarming van de aarde en bestrijding van lucht-, land- en waterverontreiniging
  • Sociaal: duurzame en hoogwaardige relaties ontwikkelen met alle belanghebbenden
  • Bestuur: het ontwikkelen van een duurzaam bedrijfs- en organisatiemodel

Eurinvest Partners zet zich sterk in om ESG-criteria te verzoenen met traditionele risico- en rendementsfactoren.

Ons beleid (in Engels):