PV Buyback USA

Gebruik van academisch onderzoek om beter te presteren dan de beurs

Fonds Objectief

Het fonds PV Buyback USA streeft naar prestaties die beter zijn dan deze van de Russell 2000-index. De aandelenblootstelling van het fonds bedraagt ten minste 80% van het totale nettovermogen.

Het fonds belegt uitsluitend in effecten van ondernemingen met een kleine en middelgrote beurskapitalisatie die aandeleninkoopprogramma’s (buy-backs) hebben aangekondigd en die genoteerd zijn op de Amerikaanse beurs.

Het fonds PV Buyback USA bevindt zich in het hoogste segment van de risico-rendementsmatrix van Eurinvest Partners.

Risico Indicator

De risico-/returnrating hierboven is gebaseerd op de volatiliteit op middellange termijn. In de toekomst kan de werkelijke volatiliteit van het Compartiment lager of hoger zijn, en kan zijn risico-/returnrating worden gewijzigd.

De rating weerspiegelt niet de mogelijke effecten van ongewone marktomstandigheden of grote onvoorspelbare gebeurtenissen, die de dagelijkse risico’s kunnen vergroten en andere risico’s kunnen veroorzaken, zoals:

 

  • Liquiditeitsrisico: Bepaalde effecten zouden moeilijk verkocht kunnen worden op een gewenst tijdstip en tegen een gewenste prijs.
  • Operationeel risico: In elke markt, maar vooral in opkomende markten, zou het fonds een deel van of al zijn geld kunnen verliezen door een probleem bij de bewaring van activa of door fraude, corruptie, politieke acties of andere onverwachte gebeurtenissen.
  • Tegenpartijrisico: Het Compartiment kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet, niet bereid of in staat wordt om zijn verplichtingen jegens het Compartiment na te komen.
  • Concentratierisico: In de mate dat het Compartiment zwaar belegt in een bedrijf, sector of land dat zwaar getroffen wordt door een ongunstige gebeurtenis, zou zijn waarde kunnen dalen.
  • Beheerrisico: Portefeuillebeheerstechnieken die goed hebben gewerkt in normale marktomstandigheden kunnen inefficiënt of nadelig blijken in ongewone omstandigheden.

Fond Kenmerken

Types Deelbewijzen